எழுதிய சிறுகதைகள்


கரிசல் காட்டு என் முப்பாட்டன் கி.ரா அவர்களின்  வாழ்த்துகள்  கலந்த ஆசிகளோடு  முதல் சிறுகதைகள் தொகுப்பு வெளியானது.  

Comments

Popular posts from this blog

சுமையா - சிறுகதைத்தொகுப்பு பற்றி சுப்ரா வே சுப்பிரமணியன்

சுமையா புத்தகம் பற்றி தோழர் பிரபா கிருஷ்ணன் அவர்களின் வாசிப்பு அனுபவம்

சுமையா சிறுகதைத்தொகுப்பு பற்றிய Sakthi RS அவர்களின் வாசிப்பனுபவம்